Hủy bán hàng ở các thị trường khác trên Amazon

Tác giả: admin
Đánh giá bài đăng
0
20
Rate this post

Bước 1: Truy cập Build International Listings

Bước 2: Từ danh sách bên trái trang, chọn thị trường mục tiêu bạn muốn ngắt kết nối.

Bước 3: Nhấp vào liên kết Remove connection trong phần Connection Settings .

  1. Trong cửa sổ bật lên, chọn giữ hoặc xóa các ưu đãi của bạn trên thị trường mục tiêu sau khi xóa kết nối.
    • Nếu bạn chọn giữ lại các ưu đãi trên thị trường mục tiêu, chúng sẽ vẫn ở lại thị trường đó nhưng giá của chúng sẽ không còn được đồng bộ hóa với các ưu đãi trên thị trường nguồn. Bạn sẽ cần phải duy trì các ưu đãi này một cách thủ công.
    • Nếu bạn chọn xóa các ưu đãi khỏi thị trường mục tiêu thì chỉ những ưu đãi được kết nối với thị trường nguồn mới bị xóa. Mọi ưu đãi khác sẽ vẫn còn. Có thể mất tới bốn giờ trước khi các ưu đãi bị xóa khỏi thị trường mục tiêu. Bạn không thể hoàn tác hành động này.
  2. Nhấp vào Remove connection để xác nhận lựa chọn của bạn và xóa kết nối.

Lưu ý: Các ưu đãi FBA sẽ không bị xóa và có thể vẫn có hiệu lực để tránh tình trạng hàng tồn kho bị mắc kẹt trong trung tâm xử lý đơn hàng vì một hoặc nhiều lý do sau:

  • Một mặt hàng có hàng trong kho tại trung tâm thực hiện đơn hàng của Amazon dành cho thị trường mục tiêu.
  • Một mặt hàng đã được giảm giá trong 60 ngày qua và có thể được trả lại tại trung tâm thực hiện thị trường mục tiêu.
  • Một mặt hàng có hàng tồn kho đang được chuyển đến trung tâm xử lý đơn hàng ở thị trường mục tiêu.
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *